Vann Water

  1. vann.bg
  2. Вода

Трапезна вода

Преминала през пречистващи процеси при стриктни изисквания и стандарти

Трапезната вода може да произхожда от подземен или повърхностен водоизточник. Обикновено се обработва чрез обратна осмоза или озониране и отговаря на определени изисквания за качество.

Трапезни води от vann.bg